Ba ba qu na er 2

Genre: Documentary

Actor: Wei Yang , Lei Huang , Gary Chaw , Yi Lu , Shenni Tang

Director: Dikui Xie

Country: China

Duration: 96 min

Quality: SD

Release: 2015

IMDb: 1.7